Agderposten

Annonse


Forside


Odd Fellow Ordenen Losje 61 Terje Vigen

Kontaktperson: Jan Petter Røinaas

Adresse: Esperåsen 2, 4846 ARENDAL

Telefon privat: 37 02 24 05

Telefon mobil: 488 67 558

Mail Nettside

Informasjon om ordenen
Odd Fellow Ordenen
Møtene blir holdt i Odd Fellow Huset : Stintevn. 9, 4836 ARENDAL
Telefon Odd Fellow Huset: 37 02 42 52

Øverste ledere for Odd Fellow ordenen i Aust Agder er:
For kvinnene: DSS Ingeborg Baust, Skilsø, 4818 Færvik, Tlf. 37085775 – 92421803 - r22dss@oddfellow.no
For menn: DSS Tom B. Schulz, Nedre Skibberhei 9, 4836 Arendal Tlf. 37022405 – 91625964 - of22dss@oddfellow.no

Odd Fellow Ordenen i Arendal har 5 loger fordelt med 2 loger for kvinner og 3 loger for menn. Alle har sine møter på Odd Fellow Huset i Stintaveien.
Logene er:

Rebekkaloge nr. 51 Fortuna
Leder Vera M. Thorkildsen, Stoheiveien 5, 4825 Arendal, Tlf. 37094804 - 94438634 - r51om@oddfellow.no
Sekretær Cathy Steller, Botteråsvn. 20, 4848 Arendal, Tlf. 37036202 – 93853343 - r51sekr@oddfellow.no

Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol
Leder Elin Halvorsen, Lillehaugen 3, 4844 Arendal,
Tlf. 37022895 – 99293604 - r93om@oddfellow.no
Sekretær Liv C. Byholt, Tybakken 86, 4818 Færvik,
Tlf. 37085798 – 91863717 - r93sekr@oddfellow.no

Odd Fellow loge nr. 61 Terje Vigen
Leder Jan Petter Røinaas, Esperåsen 2, 4844 Arendal, Tlf. 37028153 - of61om@oddfellow.no
Sekretær Lasse Svendsen, Joåsstien 1, 4846 Arendal, Tlf. 37012488 - of61sekr@oddfellow.no

Odd Fellow loge nr. 107 Torungen
Leder Sigurd Ledaal, Ottersland, 4849 Arendal,
Tlf. 37033150 - 90921270 - of107om@oddfellow.no
Sekretær Ove L. Wroldsen, Furulunden 4, 4844 Arendal, Tlf. 37030929– 95970096 - of107sekr@oddfellow.no

Odd Fellow loge nr. 135 Mærdø
Leder Nils Olav Stensrud, Stuenesveien 23, 4815 Saltrød, Tlf. 99021108 - of135om@oddfellow.no
Sekretær Rune Sørensen, Ørnekroken 4, 4844 Arendal, Tlf. 98235110 - of135sekr@oddfellow.no
Aktuelle linker:
Nettsted som forteller om Odd Fellow Ordenen:
www.oddfellow.no
Til vårt lokale medlemsblad Terjenytt:
target="_blank">www.oddfellow.no/category.php?categoryID=1864

Annonse