Agderposten

Annonse


Forside


Vennskapsforeningen Arendal-Rezekne

Kontaktperson: Hans Birger Nilsen

Adresse: Pynten 7, 4843 ARENDAL

Telefon mobil: 928 21 632

Mail

Vennskapsforeningen Arendal - Rēzekne
Er en humanitær organisasjon. Vi prøver å bidra til utvikling i Arendals latviske vennskapsby Rezekne og Aust-Agders vennskapsfylke med samme navn.

Vennskapsforeningen Arendal - Rēzekne er en privat organisasjon som ble stiftet våren 1994 etter initiativ fra medarbeidere i Helse- og sosialetaten i Arendal Kommune. Den første hjelpesendingen ble gjennomført i april samme år.

Foreningen arbeider med å styrke båndene mellom Norge og Latvia og engasjere seg i humanitært arbeid i byen og distriktet Rēzekne i Latvia.

Det humanitære arbeidet går i hovedsak ut på at vi støtter drift av institusjoner i Rēzekne enten direkte med penger eller gjennom hjelpesendinger med klær og utstyr. Les mer om dette under prosjekter.

Foreningen arrangerer årlige besøk/hjelpesendinger til Rēzekne.

Alle som betaler inn minst 200 kr pr år anses som medlem.
Annonse