Agderposten

Annonse


Forside


Furuheim eldresenter

Kontaktperson: Arne Ljøstad

Adresse: Asdalkollen 3, 4824 BJORBEKK

Telefon privat: 37 03 01 94

Telefon mobil: 907 51 346

Nettside

Furuheim eldresenter - Natvig
Lokalet kan leies ut til forskjellige arrangementer.

TRIM for eldre hver mandag kl 10:30 - 12:30 med kaffe, utlodning, sang, underholdning og andakt.

Mandag 16. juni 2008. siste trimdag før ferien.

Mandag 18. august: Trimmen starter opp igjen.

Mandag 22. sept.2008: TRIM. Besøk av ASLAK GJENNESTAD.

Lørdag 15. nov. -08. Julemesse kl. 11.00
Mandag 15. des. -08. Julemiddag kl. 13.00
Mandag 5. jan. 2009. Juletrefest kl. 17.oo
Torsdag 5. mars 2009. Årsmøte kl. 18.oo
Torsdag 16. april 2009. Hattefest kl. 18.oo
Lørdag 9. mai 2009.kl. 16.oo Hjertemarsjen ca. 1-2 km. turløype.
Fredag 5. juni 2009. Sommerfest kl. 17.oo
Mandag 17. aug. 2009. Trim for eldre kl. 10.30
Ma - Lør. 21.09.09 - 27.09.09 Demensaksjonen
19.10.09 Hudpleie av elever fra Strømsbu vgs,
hudpleielinjen.
14.11.09. Julemesse.
14.12.09. Mandag julemiddag kl. 13.oo

ÅR 2010.
04.01.10 Juletrefest kl. 17.oo


Annonse