Agderposten

Annonse


Forside


Arendal Revmatikerforening

Kontaktperson: Gjørid Fosse

Adresse: Brinken 21, 4843 ARENDAL

Telefon mobil: 90 67 64 76

Mail Nettside

Arendal Revmatikerforening
Arendal Revmatikerforening har sine medlemsmøter på Plankemyra siste onsdag i månedene august/november og januar/mai.
Bassengtrening
Vi vil også i år ha tilbud om bassengtrening ved Arendal Sykehus HF på mandager kl 17.30 – 19.00 og torsdager kl 17.30 – 19.00.

Vi er behjelpelige med div. søknader som f.eks. til Balcova i Tyria og Igalo i Montenegro,

Lokalforeningene er selve grunnmuren i NRF, og den viktigste delen av organisasjonen for medlemmene. Det er i lokalforeningene medlemmene kommer i kontakt med hverandre og kan dele kunnskaper og erfaringer. Det er gjennom foreningen medlemmene kan påvirke de lokale myndighetene.

Fakta om NRF
Norsk Revmatikerforbund (NRF) er Norges største interesseorganisasjon for funksjonshemmede i Norge med over 40.000 medlemmer. Organisasjonen ble stiftet 15. mars 1951.
NRFs viktigste arbeidsfelt er:
* forskning
* informasjon
* diagnostikk
* undergrupper for spesialdiagnoser
* barne- og ungdomsarbeid
* kurs
* behandling/trening
* likemannsarbeid/omsorg
* veiledningstjeneste for revmatikere
* medlemsblad som utkommer 8 ganger i året
* helsereiser
* drift av eget behandlings- og feriested;
Reuma-Sol i Spania

Revmatisme rammer
* ca. 300.000 nordmenn har en revmatisk diagnose
* ca. 150 barn får en revmatisk diagnose hvert år
Dette betyr at de fleste familer og arbeidsplasser før eller senere får nærkontakt med kronisk syke med revmatisme.

Annonse