Agderposten

Annonse


Forside


Gullknapp Modellflyklubb

Kontaktperson: Svenn Arild Dyvik Østrem

Adresse: Fjellknattveien 3, 4879 GRIMSTAD

Telefon privat: 37 25 13 93

Telefon mobil: 907 60 789

Nettside

Gullknapp Modellflyklubb

Gullknapp Modellflyklubb er en aktiv klubb på ca 70 medlemmer med tilholdssted på Gullknapp flyplass i Froland. Foruten flyving så ofte været tillater det, holder vi klubbmøte hver annen måned. På møtene tar vi opp aktuelle tekniske og teoretiske problemstillinger eller driver opplæring.

Klubben har medlemmer i alle aldersgrupper og med et ferdigshetsnivå som spenner fra nybgeynnere til konkurranseflygere, men for det fleste er det det en god anledning til sosial hygge hygge og avslappint medf familie og venner.

Klubben er underlagt Norges Luftsportforbund, som igjen er underlagt Norges Idrettsforbund.

Ett års medlemsskap koster:
- Senior kr 635,- (inkl. bladet Modellfly Informasjon)
- Ungdom 16-19 år kr 420,- (inkl. M.I.)
- Barn under 15 år kr 360,- (inkl. M.I.)
- Pensjonist kr 470,- (inkl. M.I.)
- Familiemedlem kr 205,-
- Støttemedlem kr 310,-

Modellfly Informasjon (M.I.) er Modellflyseksjonens eget blad. Det er Norges eneste modellflyblad med 6 nummer i året.

Medlemmene må selv vurdere i hvilken gruppe de hører hjemme, men vi anbefaler støttemedlemsskap kun for dem som ønsker å fly maks. to helger i året.

Annonse