Agderposten

Annonse


Forside


Arendal Guttemusikkorps

Adresse: Postboks 95, 4801 ARENDAL

Telefon arbeid: 988 10 234

Telefon mobil: 930 80 413

Mail Nettside

Arendal Guttemusikkorps, AGMK
Arendal Guttemusikkorps er kommunens største korps med 76 medlemmer.
Korpsets formål er å vekke barns interesse for musikk, medvirke til et godt kameratskap og være behjelplig med å utvikle dem til en sunn og sterk ungdom.
AGMK skal ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
Gjennom en årrekke har korpset vist et høyt nivå på de musikalske prestasjoner og ikke minst gjennom sin marsjering og Formasjonsdrill. I 2007 ble korpset Norgesmestere både i Marsjering og i Formasjonsmarsjering ( Drill ) i åpen klasse. Korpset ble også Norgesmestere i 2004 og oppnådde 2 plass i 2005 i klasse for voksne utøvere.

Annonse