Agderposten

Annonse


Forside


Stokken Skolemusikkorps

Adresse: Postboks 42, 4851 SALTRØD

Telefon arbeid: 480 21 218

Telefon mobil: 950 86 295

Mail Nettside

    

Stokken Skolemusikkorps

Stokken Skolemusikkorps er et mellomstort korps med 41 musikanter, hjemmehørende på Saltrød i Arendal kommune. Korpset rekrutterer fra Saltrød, Nesheim og Eydehavn.

Korpset ble stiftet 19. Februar 1958, som det eneste korpset i den tidligere kommunen Stokken, og har i alle år vært et populært innslag på offentlig arrangementer og i lokale tilstelninger.

Les mer om korpset på våre internettsider www.stokken-smk.no


Annonse