Agderposten

Annonse


Forside


Arendal Historielag

Kontaktperson: Ellen Ledaal Gjertsen

Adresse: Postboks 341, 4803 ARENDAL

Telefon privat: 37 01 64 26

Telefon arbeid: 37 00 02 00

Telefon mobil: 995 46 085

Mail Nettside

Arendal historielag
Arendal historielag ble stiftet i 1985. Siden da har vi arbeidet for å øke interessen og kunnskapen om vår lokale historie.

Lagets formål:
"Å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for vår bys historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene."

Vi arrangerer temamøter og vandreturer i byen og omegnen. Vi utgir også årlige årbøker og tok i sin tid også initiativet til at Arendals Byes Historie av Frithjof Foss ble utgitt på nytt.

Som medlem får du i løpet av året tilbud og orientering om våre temakvelder og byvandringer - og der kan du treffe mange med samme interesse. Du må imidlertid ikke være medlem for å bli med på våre arrangemneter!

Medlemskap koster kr 200,- for familie og kr 150,- for enkeltmedlem. For å bli medlem slik at du kan være med å støtte vårt arbeid for lokalhistorien, kan du enten sende e-post eller bruke innmeldingsslippen på baksiden av vårt trykte program.


rbker
Årbok nr 16 ble trykket i 900 eksemplarer og er som tidligere utgaver både velskrevet
og fyldig. Takk til alle bidragsytere og annonsører som gjør det mulig å utgi årbok hvert år!
Salget av årbøkene går jevnt godt. Med unntak av nr 1, 12 og 13 er samtlige årganger fremdeles på salg fra lager. Salget av årets årbok har gått bra.


Andre forhold
Styret har fulgt med i planer for utviklingen av byen. Vi har også uttalt oss om navneforslag til steder i byen etter henvendelse fra Arendal kommune.
Henvendelser fra andre lag og privatpersoner er besvart så godt vi har kunnet. Øyvind Rosenvinge har mange forespørsler om foredrag og byvandringer.
Vi har vært på befaring ovenfor Heidalen for å finne siste møtepunkt for kommunene Arendal, Moland og Øyestad for plassering av tregrensesteinen. Kommunen støtter opparbeidelse av en kulturløype hit.
Det er tatt initiativ til restaurering av det gamle rådhusets malerier som forfaller.
Ellen Ledaal Gjertsen representerer historielagene i kommunen i styringsgruppa for Arendal by- og regionhistorie 2023.
Det er blitt utnevnt to æresmedlemmer i løpet av året, Ellinor Lundberg på lagets årsmøte og
Øyvind Rosenvinge på jubileumsfesten.


Annonse