Agderposten

Annonse


Forside


Fortidsminneforeningen avd. Aust-Agder

Kontaktperson: Peter Widmer

Adresse: Postboks 76, 4801 ARENDAL

Telefon privat: 905 09 955

Telefon mobil: 928 09 601

Mail Nettside

Bli medlem i vår forening
Rasmusgården sett fra Bergmannsgata. Foto: Fortidsminneforeningen.

Kulturminnevernet befinner seg i en krevende fase: utbyggingsaktivitetene er store, vår egen reiselyst og den internasjonale turismen er økende og truer med å forbruke kulturminner, kulturminnene blir færre og de vi har strever vi med å vedlikeholde.
Likevel er kulturminnevernet fullt av optimisme og interessen for bygningsvern er stor. Kunnskap og handlekraft kreves for møte utfordringene. Fortidsminneforeningen har gitt sitt bidrag siden 1844. Nå vil vi bli flere for å kunne styrke vårt arbeid.
Vil du være med å støtte den gode saken? Meld deg inn her!
Er du allerede medlem? Verv en ny vernevenn og send en e-post til post@fortidsminneforeningen.no. En av våre vervepremier venter på deg.


Annonse