Agderposten

Annonse


Forside


Akademi for Kirke og Kultur i Aust-Agder

Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad

Adresse: Tiurveien 10, 4879 GRIMSTAD

Telefon privat: 37 09 16 70

Telefon mobil: 450 22 988

Mail Nettside

Akademiets formål
Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder er en frittstående, ekumenisk organisasjon tilsluttet Norske kirkeakademier. På kirkens grunn, og ut fra kristen tro, tenkning og etikk, vil akademiet være et åpent forum for møte mellom kirke og kultur, hvor aktuelle etiske, sosiale og allmennkulturelle spørsmål belyses og drøftes. Gjennom foredrag, seminarer og annen virksomhet vil akademiet søke å møte tidens mennesker ved kontakt med forskjellige grupper og være åpen for alle interesserte

Annonse