Agderposten

Annonse


Forside


Arendal KFUK-KFUM

Kontaktperson: Per Bernt Knudsen

Adresse: Tiurvn. 37, 4846 ARENDAL

Telefon privat: 37 02 18 02

Telefon arbeid: 37 29 26 19ARENDAL KFUK-KFUM / MØTER
Møtene er på Barbu Menighetshus og begynner kl. 18.00 dersom ikke annet blir opplyst.

F.O.M. våren 2014 er møtevirksomheten satt på vent.

Annonse