Agderposten

Annonse


Forside


Arendal KFUK-KFUM

Kontaktperson: Egil Odd Halvorsen

Adresse: Steinsåsveien 58, 4846 ARENDAL

Telefon mobil: 90 55 90 48

Mail

ARENDAL KFUK-KFUM / MØTER
Møtene er på Barbu Menighetshus og begynner kl. 18.00 dersom ikke annet blir opplyst.

F.O.M. våren 2014 er møtevirksomheten satt på vent.

Annonse