Agderposten

Annonse


Forside


Flosta Menighet

Adresse: Nesgata 13, 4810 EYDEHAVN

Telefon arbeid: 37 01 36 80

Mail Nettside

Flosta Menighetsråd
Medlemmer, 2008:

Leder: Sunniva Fowels Holberg
Nestleder: Jostein Lindland
Medlem: Vigdis Sonesen Thorbjørnsen
Medlem: Målfrid Kvåle
Kasserer: Petter Anker Rasch
Medlem: Lena Tinghaug Kjenndalen
Prest: Hjalmar Bjerga
Kirketjener: Thomas Carl Jensen
1.varamedlem: Grethe Søgaard Gjeruldsen
2.varamedlem: Anne Ljøstad Nilsen
3.varamedlem: Bjørn Otto Huseby
4.varamedlem: Berit Øynes
5.varamedlem: Aud Sigrid Vibran
6.varamedlem: Unni Hovde
7.varamedlem: Inger Sørlie
8.varamedlem: Ole Joakim Devold

Prioriteringer i 2008
Menighetsråd et er et "ungt" menighetsråd, og vi har gjort følgende prioriteringer i 2008:

1. Barne- og ungdomsarbeid
2. Diakoniutvalg
3. Utvikling av gudstjenestene

Vi har hatt god oppslutning rundt temagudstjenestene/ Mucula-messene, og satser fortsatt på dette. Barna får da være med og forberede gudstjenesten en kveld tidligere i uken.

I tillegg finnes det Juniorklubb etter skoletid, og kirkeverksted med aktiviteter hvert kvartal.

Diakoniutvalget har fine generasjonskvelder som er populære.

Vi håper å kunne få enda flere fra menigheten aktive i gudstjenestene. Tekstlesing, lystenning m.m. kan være aktuelle oppgaver. Det er veldig lov å melde seg frivillig:-)Annonse