Agderposten

Annonse


Forside


St. Franciskus Xaverius menighets lørdagsskole og ungdomsarbeid

Kontaktperson: Sigurd Markussen

Adresse: Kirkebakken 19, 4836 ARENDAL

Telefon arbeid: 37 00 22 01

Mail Nettside

St. Franciskus Xaverius menighets lørdagsskole og ungdomsarbeid
Den katolske menigheten i Arendal, St. Franciskus Xaverius, samler barn fra 1. - 9. klasse som er medlemmer av menigheten til lørdagsskole, dvs. kristendomsundervisning (søndagsskole). Dette skjer andre lørdag i måneden, untatt juli og august.

Formålet med arbeide er trosformidling, samt å styrke barnas kristne katolske identitet.

Ungdomsarbeid - KULA
Menighetens ungdomsarbeid skjer gjennom KULA (Katolsk ungdomslag i Arendal), som per idag (23.12.06) teller 40 medlemmer.

KULA søker å samle primært katolsk ungdom, men også andre interesserte ungdommer er velkommen. KULA har møter hver måned.

I tillegg har menigheten et eget lag for ministranter.

KULA har egen hjemmeside.

Annonse