Agderposten

Annonse


Forside


Austre Moland Nærmiljøutvalg

Kontaktperson: Anders Haslestad

Adresse: Molandsveien 1450, 4849 ARENDAL

Telefon privat: 37 03 33 41

Telefon mobil: 976 01 658

Mail

Austre Moland Nærmiljøutvalg
Austre Moland Nærmiljøutvalg ble stiftet 26.september 1996. Nærmiljøutvalget er en sammenslutning av lag, foreninger og enkeltpersoner i Nesheim skolekrets.

Hovedhensikten med utvalget er å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår, og ivareta kretsens interesser i ulike saker.Annonse