Agderposten

Annonse


Forside


Arendal Demensforening

Kontaktperson: Gurly Gundersen

Adresse: Lenas bakke 12, 4824 BJORBEKK

Telefon privat: 37 09 58 63

Telefon mobil: 414 60 079

Mail Nettside

Demensforeningen i Arendal
Demens er en fellesbetegnelse for ulike kroniske hjernesykdommer. Demenssykdommene er sjelden hos yngre, men øker i forekomst fra 65-70 års alder.

Tegn på demens:
• Hukommelsesvikt
• Personlighetsforandring
• Sviktende språkfunksjon
• Desorientert om tid og sted
• Angst og depresjon
• Problemer med å utføre praktiske handlinger
• Manglende evne til å gjenkjenne gjenstander
• Tap av initiativ


Alzheimers sykdom er den vanligste form for demens. Den kommer snikende og utgjør 60% av sykdomstilfellene. 20 – 30% er vakulær demens som f. eks. kan opptre etter hjerneblødning.Demensforeningen i Arendal vil arbeide for:

• Å skape større forståelse for de demente og deres pårørende.
• Å være pådriver for at personer med symtomer på demens blir diagnostisert og behandlet på en verdig måte.
• Å synliggjøre pårørendes behov for hjelp og avlastning.
• Å gi informasjon om demens og de tilbud som finnes.
• Å gi pårørende mulighet til å møte andre i samme situasjon.
• Å gi pårørende som ønsker det, tilbud om samtalegrupper, litteratur eller annen informasjon.
• Å bidra til faglig utvikling og utveksling av erfaringer.


Demensforeningen er åpen for alle interesserte.Demensforeningens tilbud:
Pårørendeskolen

Pårørendeskole blir arrangert én til to ganger i året . Skolen holdes på kveldstid, én kveld pr. uke, 5 ganger.

Følgende temaer tas opp:

Demens, sykdom/utvikling/behandling.

Hvordan leve med demens i familien.

Tjenestetilbudet.

Juridiske problemstillinger: Samtykkekompetanse, hjelpeverge, testamente, arv, o.a.

Her er det forhåndspåmelding.

Åpne foredrag

Hvert år markerer vi Alzheimerdagen i slutten av september med et åpent foredrag .

Vi arrangerer også et åpent foredrag på våren.


Alle arrangementer blir avertert i dagpressen.
Annonse