Agderposten

Annonse


Forside


KIA Arendal - Kristent Interkulturelt Arbeid

Kontaktperson: Trefoldighet menighet

Adresse: Postboks 99, 4801 ARENDAL

Telefon arbeid: 37 01 35 89

Mail Nettside

KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) er ingen ny menighet, men Norges største, landsdekkende organisasjon for innvandrere, asylsøkere og flyktninger.

Vi ønsker å være de kristnes utstrakte hånd til våre nye landsmenn.
Midt i byen, i flotte lokalere i "Kirkekjelleren" under Trefoldighetskirka, inviteres innvandrere og innfødte til å komme for å praktisere norsk og få kontakt med folk fra forskjellige land.

Vi møtes hver mandag kl 18.00 - 20.00 og ønsker alle velkommen til KIA Arendal!

Vær med og gjør Arendal til en varmere by å bo i.

Annonse