Agderposten

Annonse


Forside


A Million Voices

Kontaktperson: Charlotte Isabel Johansen

Adresse: Vikaveien 73, 4816 KOLBJØRNSVIK

Telefon privat: 970 85 352

Telefon arbeid: 970 85 352

Telefon mobil: 970 85 352

Mail Nettside

Bakgrunn
"A Million Voices" er en helt uavhengig veldedighetsorganisasjon som startet opp i Arendal i 2007. Organisasjonen er startet og drives av 24-årige Charlotte Johansen, sammen med prosjektassistent Heide Javier og filippinske frivillige.

Prosjekter
Organisasjonen har helhetlige prosjekter som fokuserer på fire hovedområder: kunnskap, helse, beskyttelse og levebrød.

Prosjekter i 2010 er:

1. Omfattende Stipendprogram
Organisasjonens stipendprogram setter fokus på skolegang for barn som ellers ikke ville hatt muligheten til å gå på skolen. Våre stipendelever kommer fra gata og fra slumområder i Manila, og mottar alt fra skolemat til medisiner til skoletransport og skolemateriell. I tillegg til alle goder får også elevene lekse-hjelp og skoleassistanse flere ganger i uka.

2.Levebrødskurs
For å gjøre stipendprogrammet så helhetlig som mulig, er det også nødvendig å hjelpe familiene deres. Dette gjøres gjennom levebrødskurs som vil sikre foreldrene en alternativ eller ekstra inntektskilde ved å ta ibruk nye kunnskaper. Eksempler på kurs er i baking, smykkelaging, sjokoladelaging og fletting av plastikk-bager.

3. Gratis skolemateriell til skoleelever
I tillegg til stipendprogrammet deles det også ut skolemateriell året rundt til skoleelever som har mangel på noe så nødvendig som en skoleransel og blyant og papier.

4. Helsetilbud
Alle stipendelever mottar gratis medisiner og helseevaluering, men i tillegg tilbyr vi også medisinsk assistanse til andre trengende.

Annonse