Agderposten

Annonse


Forside


Tromøy Frivilligsentral

Kontaktperson: Lene Merete Gunnarson

Adresse: Elgveien 9, 4818 FÆRVIK

Telefon mobil: 995 94 818

Mail Nettside

Hva er en frivillighetsssentral?
Frivillighetssentralen har som mål å styrke deltakelsen og bredden i lokalt frivillig virke. Tromøy Frivillighetssentral ønsker å være en møteplass for frivillig innsats, deltakelse og tilhørighet i nærmiljøet. Vi ønsker å gi folk mulighet til å bidra med seg selv og det en selv er interessert i. Tromøy Frivillighetssentral ønsker også et nært samarbeid med ulike lag og foreninger, menigheter, offentlige myndigheter og enkeltpersoner.
Tromøy Frivillighetssentraln fungerer under tre profiler; som en hjelpesentral, en møteplassentral og en nærmiljøsentral. Som hjelpesentral orienterer vi oss mot praktisk hjelp og tiltak, og koordinerer hjelpetrengende og frivillige.
Som møteplass ønsker vi velkommen en bred aktivitetsprofil, styrt av ønsker og behov i nærmiljøet. Vi ønsker å være nettverksbyggende - et sted for folk kan bli kjent, gjerne gjennom aktiviteter av ulik slag.
Som en nærmiljøsentral ønsker vi å være med å skape levende loklmiljø sammen med hele spekteret av lokalbefolkningen. Hele lokalbefolkningen er deltakere i å skape levende lokalmiljø og på den måten bedre folks livskvalitet. Dermed er frivillighetssentralen også orientert mot alle aldersgrupper.
Mangfoldet av aktiviteter er med på å uttrykke forskjellige former for frivillig engasjement.

Annonse